Index

“Castellum stärker sitt värdeerbjudande som fastighetsägare genom United Spaces genom att få ett bredare produkterbjudande än sina konkurrenter” kommenterar Emelie.

Emelie Mannheimers väg till United Spaces är inte den mest konventionella. Efter att ha inlett sin karriär inom juridiken insåg hon snabbt att det inte var rätt område för henne. Istället genom nästintill en slump, fann hon sig själv i PR-branschen, där hon hjälpte företag att nå ut i media och formulera sina budskap. Efter nästan ett decennium inom kommunikation, inklusive en betydande tid som COO på byrån Springtime, knöt hon an till fastighetsvärlden genom rollen som marknadschef på Tengbom. På Tengbom hann hon med att vända osäkerhet till stolthet inom organisationen och kamma hem en finalistplats i årets marknadschef, och avslutade sin tid hos Tengbom innan bytet till United Spaces med att vara COO.

Vad är ett kontor? Vad är en bra arbetsplats? Vad är framtiden för kontorsmarknaden? Det är några av frågorna som var mest spännande för Emelie på sin tid hos Tengbom och som gav en gnista till hennes nya roll på United Spaces.

“Vad smarta Castellum är som köpte United Spaces, fastighetsbranschen behöver gå mer mot hospitality och upplevelse. Utöver det är United Spaces ett väldigt spännande varumärke som en av de första coworkingaktörerna i Sverige. Att sedan människorna som jobbade här är helt fantastiska skadade inte heller.” – Emelie Mannheimer, VD på United Spaces, om varför hon tog sig an uppdraget som VD.

Till frågan vilken typ av ledare Emelie är, svarar Emelie att ett nyfiket och framåtlutat ledarskap är vad hon tar med sig till bordet. Under den kommande timmen pratade om vi vad detta innebär för United Spaces, hur man verkligen djupdyker i att skapa en bra arbetsplats, och hur man balanserar tillväxt och lönsamhet.

Strategisk expansion och dess utmaningar

United Spaces har funnits sedan 1999, och har idag 11st anläggningar över 36 500kvm i 4 städer. I november öppnar deras 12e anläggning i ytterligare en ny stad, Jönköping. Med detta är United Spaces helt klart en av de största aktörerna i Sverige.

När det kommer till strategisk expansion, har Emelie Mannheimer en tydlig vision för United Spaces. Hon betonar vikten av att förstå företagets medlemmar och deras behov. “Det handlar om att skapa värde genom att göra deras arbetsdag bättre än vad de förväntade sig,” säger hon. “Ska branschen gå från 5 till 30% av kontorsmarknaden är det en självklarhet att coworking behöver etableras även utanför storstadsregionerna.” avslutar hon.

En av United Spaces unika försäljningspunkter är just deras geografiska närvaro. Med anläggningar i flera städer ser Emelie en tydlig fördel för medlemmarna: flexibiliteten att kunna arbeta från olika platser. “Våra medlemmar uppskattar att vi finns i olika städer. Det ger dem möjligheten att arbeta från olika anläggningar, oavsett var de befinner sig,” förklarar Emelie.

Men expansionen kommer inte utan sina utmaningar. Varje ny stad har sina egna marknadsdynamiker och Emelie är medveten om att det krävs en anpassad strategi för varje plats. “Även om Jönköping och Örebro kan verka lika, kan de ha helt olika marknadsförhållanden,” säger hon.

Emelie ser också potential i mindre städer med stark entreprenörsanda. “Denna anda kan vara fördelaktig för oss när vi överväger att expandera till dessa områden,” menar hon.

Slutligen har United Spaces stora planer för framtiden. “Vi planerar att fortsätta vår expansion i Sverige, särskilt utanför de större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö,” avslöjar Emelie.

Emelie tillägger, “Expansion handlar inte bara om att lägga till kvadratmeter. Det handlar om att tillföra värde, skapa nya möjligheter för våra medlemmar och bygga långvariga relationer på varje ort.”

Expansion handlar inte bara om att lägga till kvadratmeter. Det handlar om att tillföra värde, skapa nya möjligheter för våra medlemmar och bygga långvariga relationer på varje ort

Emelie mannheimer / vd / United Spaces

Från coworking till neurodesign: Skapande av optimala arbetsmiljö

För Emelie Mannheimer är skapandet av en optimal arbetsplats inte bara en fråga om estetik, utan även om att förstå de neurologiska aspekterna av arbetsmiljön. Hon betonar vikten av att skapa miljöer där människor mår bra och kan vara produktiva. Detta innefattar allt från att ha fågelkvitter på toaletterna till att noggrant överväga färgsättning och materialval. Emelie tror att det är viktigt att stimulera alla sinnen för att skapa en arbetsmiljö där människor känner sig bekväma och motiverade.

“Att försöka skapa en cool och snygg produkt ska inte vara i motsättning mot att tänka på de neurologiska aspekterna av att skapa en presterande arbetsplats.” nämner Emelie. Utöver det är hållbarhetsaspekten något som får alltmer fokus, men som även det behöver hamna i balans med att behålla en funktionell och estetiskt tilltalande arbetsplats.

Sammanslagningen av Castellum och United Spaces: Att vara starkare tillsammans

“Det United Spaces gör tillsammans med Castellum är att jobba med fastighetsutveckling” börjar Emelie, och det är en ömsesidig nytta. I en värld där fastighetens användning i samhället förändras och nya behov uppstår blir coworking en nyckel i att erbjuda fastighetens hyresgäster ett helhetserbjudande. Hur kan vi skapa en attraktivare fastighet genom att kombinera olika erbjudanden och skapa en bättre helhet? Samarbetet mellan dotter- och moderbolag är i sin grund tänkt att bredda Castellums portfölj av lösningar till hyresgäster.

Samtidigt gäller det omvända, tack vare deras partnerskap med Castellum har United Spaces möjlighet att dra nytta av en omfattande portfölj av kommersiella fastigheter. “Det är inte bara tillgångar”, förklarar Emelie. “Det är en sammansmältning av kunskap, resurser och en gemensam vision. Med Castellum vid vår sida kan vi tänka större, agera snabbare och realisera vår vision på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt.”

På Nordic Coworking tycker vi att ovan konstellation blir väldigt intressant att följa, då det har potential att vara vägledande för andra fastighetsägare och investerares perspektiv på marknaden. Lyckas Castellum med bravaden av att göra sina fastigheter mer attraktiva genom att addera United Spaces in i mixen, lär det skaka om hur fastigheter med coworking som hyresgäst värderas. När fastighetsägare och coworking är samma ägare finns det inte längre någon ursäkt för uteblivna synergier av att skapa en fastighet med ett helhetserbjudande. Å andra sidan har Castellum genom United Spaces så bra förutsättningar för att driva detta experiment, om satsningen skulle misslyckas eller inte drivas till sin fullo kommer marknadens aptit för coworking förmodligen påverkas därefter.

United Spaces nu och framåt

Emelie berättar att pandemin varit en tuff period för bolaget samtidigt som det satsades hårt på expansion. Högt upp på hennes agenda är balansakten av att nå lönsamhet men samtidigt blicka framåt mot expansion. 2022 så gjorde bolaget en förlust om 47 miljoner kronor. De mogna anläggningarna är enligt Emelie lönsamma men de många nyöppningarna tynger resultaten och kommer även göra så framåt.

Målsättningen framåt är att nå svarta siffror under nästa år utan att tappa siktet på expansion. Det pågår dialoger med Castellum som Emelie inte kan gå in närmare på, men samtidigt tillkännager hon att det inte kommer bli någon massiv expansion i närtid. Satsningen på Jönköping är viktig och redan innan öppning har de lyckats sälja en hel del, vilket gör Emelie hoppful inför att de träffat rätt.

Vi ser fram emot att följa Emelies resa på United Spaces – ett bolag som etablerat ett starkt fäste i premiumsegmentet av flexibla kontor. Tiden får avgöra om sammanslagningen med Castellum visar sig vara en tillgång i form av att snabbt och framförallt effektivt kunna etablera sig på nya marknader. Emelie, som verkar brinna för produkten kontor, har ansvaret på sina axlar att bevisa för branschen att coworking kan bli en lönsam affär för fastighetsägarna.

“Det är som med bilar – ingen orkar äga en bil längre. Jag har försökt, men återgår alltid till leasing för jag orkar inte” avslutar Emelie med ett skratt. Vi får hoppas att hon har rätt och att United Spaces kan vara den smidiga kontorsprodukt som ingen orkar sluta med.

Vill du veta mer om coworking? Då är det Eva du ska prata med!

Community Manager

+46 (0)703 667 155

EMAIL