Alla företag kan bli mer hållbara

Annika Sundin är greenfluencern bakom Instagramkontot Medveten i stan. Men hon är även hållbarhetskonsult och ser hur näringslivet arbetar med de viktiga framtidsfrågorna. Hållbarhetsarbete är inget som begränsas till enstaka delar av samhällsbygget. Så vad kan man göra som mindre företag?

Spaningar

PUBL. 2022/11/18

Copy

Det är lätt att fastna i diskussioner om ansvar. Vissa menar att det är vår individuella plikt att dra ner på ohållbara saker i vardagen och rösta med plånboken. Andra menar att allting sker på systemnivå och att det är politiken och näringslivet som måste göra det stora skiftet. 

Förmodligen är det så enkelt att båda sidor har rätt – det finns ingen del av samhället som kan friskriva sig från att agera. Och kraften att påverka är som starkast ifall den kommer från olika håll samtidigt. 

Den analysen skriver i alla fall Annika Sundin under på. Hon är en av Sveriges få så kallade greenfluencers, profiler som använder sina sociala plattformar för att bidra till en bättre värld. I Annikas fall sker detta genom Instagramkontot Medveten i stan

– Mitt mål är att inspirera andra till att tänka och leva mer hållbart i vardagen. Jag vill visa att det kan vara både roligare, friare och billigare. 

Du jobbar även som konsult. Vilka ljusglimtar ser du generellt när det gäller näringslivets hållbarhetsarbete?

Jag ser fler och fler företag som erkänner att de har en hel del att jobba på, som transparent delar sin resa och visar vilka steg som tas. Det gäller att vara modig och visa verkligheten – snarare än att skönmåla och greenwasha som väldigt många har gjort historiskt.

Det gäller att vara modig och visa verkligheten – snarare än att skönmåla och greenwasha som väldigt många har gjort historiskt.

Annika Sundin / Medveten i stan

Hur kan politiken bättre hjälpa företagen på traven?

Vi behöver styr! Och politiken kan putta oss i rätt riktning. De kan införa alltifrån olika bonus/malus-modeller till att förenkla för nya företag som vill etablera sig inom cirkulär ekonomi. Det behöver bli lättare för företag som driver förändring – och svårare för företag som går i fel riktning.

Du förespråkar även en mer flexibel syn på arbete och arbetstid. Tror du att det kommer bli ännu mer individuellt i framtiden kring hur, när och var man vill jobba?

Det gäller att ha tre tankar i huvudet samtidigt. Vad behöver jag själv för att vara mitt bästa jag, vad behöver teamet och vad är bäst för företaget? Allt det kan ju förändras över tid, därför tror jag till hundra procent på en ways of working-strategi som är flexibel, tillåtande och som bygger på tillit.

Har man en gång upplevt den typen av arbetsliv och ledarskap och uppskattade det, tror jag att det är väldigt svårt att gå tillbaka till ett mer styrt och kontrollerat sätt att arbeta. Jag hoppas verkligen att arbetslivet blir mer individanpassat och därmed mer flexibelt – och hållbart. Vi är alla olika och behöver olika saker.

Vilka hållbarhetsmöjligheter kan man prata om när det gäller coworking?

Man kan göra mjuka värden gemensamma för alla, så att det bli lätt att dela arbetsplats. Det kan kan handla om arbetstider, ljudnivå, hur man hanterar matsvinn och annat där vi påverkar varandra. Och förstås mer hårda värden, att dela på resurser som lokaler, utrustning och inredning.

Har du några tips på hur små och medelstora företag kan tänka kring hållbarhet i det dagliga arbetet?

  1. Inled dialoger med kollegor i branschen eller i andra branscher för att höra hur de gör eller inte gör. Bli inspirerad och se om det går att samarbeta med andra.

  2. Transporter i form av flyg och bil påverkar väldigt mycket. Sätt upp en policy och se till att följa upp den.

  3. Börja någonstans! Plocka lågt hängande frukter, ta er an dem direkt och förändra. Våga ta modiga beslut. Testa. Berätta om vad ni gör. Var transparenta. Håll er till sanningen. Inspirera andra.

Lyssna även på min poddintervju med Annika Sundin i Heja Framtiden, avsnitt 397

Text: Christian von EssenHeja Framtiden

Vill du veta mer om coworking och hållbarhet? Då är det Alexandra du ska prata med!

Sales Manager

+46 (0) 708 12 23 62

EMAIL