Bokningsvillkor Ramavtal

3.1.9 Avbokningsregler

Avbokningen ska ske skriftligt.

I tabellen visas, för respektive deltagarspann, hur många dagar före konferensstart som avbokning av en procentuell andel (100, 75, 50, 25 och 5 procent) av det avtalade konferenspriset kan ske utan kostnad för Avropsberättigad.

Vid avbokning senare än i tabellen angivet antal dagar har Ramavtalsleverantören rätt att debitera hela det avtalade konferenspriset minus den procentsats som tillåts vid tidpunkten för avbokningen.

Vid avbokning inom spannet 61-150 deltagare, som innebär att antalet deltagare blir färre än 61, har Ramavtalsleverantören rätt att för kvarstående deltagare debitera priset för lokalkostnad baserat på 61 deltagare.

Vid avbokning inom spannet 151 och fler som innebär att antalet deltagare blir färre än 151, har Ramavtalsleverantören rätt att för kvarstående deltagare debitera priset för lokalkostnad baserat på 151 deltagare.

OBS! Avtalat pris är exkl. moms. Det innebär att avbokningskostnaden beräknas på pris exkl. moms.

Andel  avbokning upp till och med angiven procent av det avtalade konferensprisetBokat antal deltagare5-20Bokat antal deltagare21-40Bokat antal deltagare41-60Bokat antal deltagare61-80Bokat antal deltagare81-150Bokat antal deltagare151-250Bokat antal deltagare251-500Bokat antal deltagare501 och fler
100143030406090120180
7510212130406090120
50714142130406090
253771421213060
10235714142130
51133771421